Coroczne zmiany czasu – dlaczego nadal obowiązują i czy to się wkrótce zmieni?
Informacje Magdalena Hajkiewicz - 26-12-2021

Coroczne zmiany czasu – dlaczego nadal obowiązują i czy to się wkrótce zmieni?

Za nami już zmiana czasu z letniego na zimowy. Pomimo zapowiedzi, że zmian czasu już nie będzie, nadal przestawiamy zegarki. Nie ulega wątpliwości, że jest to dość uciążliwe i problematyczne. Od dobrych kilku lat trwają prace nad wyeliminowaniem przejścia z czasu zimowego na letni i odwrotnie, jednak nadal pozostają one w sferze planów. Co w tej kwestii może nam przynieść rok 2022?

Problematyczne zmiany czasu

W Unii Europejskiej nad kwestią likwidacji zmiany czasu dyskutuje się już od wielu lat. Według przeprowadzonych w 2018 r. badań aż 84% społeczeństwa UE opowiada się za zniesieniem zmian czasu, co stanowi dodatkowy czynnik przemawiający za podjęciem takiej decyzji. Pomimo zapowiedzi, że zmiana czasu z zimowego na letni w 2021 r. będzie tą ostatnią, tak się jednak nie stało.

Brak zmiany w tej kwestii wynika wprost z pandemii COVID-19, która zahamowała cały projekt i sprawiła, że w kwestii zniesienia zmiany czasu nie nastąpiły żadne zmiany. Kolejnym powodem, dla którego modyfikacje te nie zostały wprowadzone, jest dobrowolność poszczególnych państw, które mogą we własnym zakresie zdecydować, czy chcą zmieniać czas dwa razy w roku, czy też nie.

Coroczne zmiany czasu – dlaczego nadal obowiązują i czy to się wkrótce zmieni?

Gdzie w Europie i na świecie nie obowiązują zmiany czasu?

Warto wiedzieć, że na mapie Europy i świata są kraje, które korzystają z prawa o decydowania w zakresie stosowania się do zmian czasu. W Europie jest nim jeden z najbliższych sąsiadów Polski – Białoruś nie przestawia zegarków dwa razy w roku i korzysta z jednego czasu. Podobne praktyki obowiązują w Rosji i na Islandii. Poza kontynentem europejskim, zmiany czasu nie obowiązują w niemal całej Afryce, Azji oraz Australii. Również spora część Ameryki Południowej nie przestawia zegarków.

Jak widać na ich przykładach, likwidacja zmiany czasu nie niesie za sobą żadnych negatywnych następstw. W dużej mierze zależy od przyzwyczajenia oraz dostosowania technologii do innych warunków. Trudno jednoznacznie stwierdzić, jak kwestia ta będzie wyglądała w 2022 roku i kolejnych latach – z czasem okaże się, czy wrócimy do tych planów, czy też pozostaniemy przy tym co znane, bezpieczne i niezwiązane z dużymi kosztami.