Kiedy jedno z rodziców utrudnia kontakty z dzieckiem
Porady Ewa Jagodzińska - 09-11-2020

Kiedy jedno z rodziców utrudnia kontakty z dzieckiem

Rozwód bywa bolesny dla jednej ze stron. Uczucie straty i poczucie pustki niejednokrotnie przeradza się w konflikt podyktowany żądzą zemsty. Poważny problem zaczyna się w chwili, kiedy kartą przetargową pomiędzy byłym małżeństwem staje się dziecko. Jak postępować, kiedy jedno z rodziców skutecznie utrudnia kontakty z dzieckiem?

Dziecko pod opieką matki

W znakomitej większości przypadków i zgodnie ze statystykami sąd powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej właśnie matkom. Niestety to one przyjmują wrogą postawę wobec ojca swojego dziecka, utrudniając spędzanie mu czasu ze swoją pociechą. Nie inaczej bywa po drugiej stronie medalu. Ojcowie często postępują podobnie, przekraczając dozwolony czas na oddanie dziecka pod opiekę matki i podejmując celowe działania na jej niekorzyść.

W każdym z powyższych przypadków rodzice największą krzywdę wyrządzają dziecku, choć w przypływie wzajemnej nienawiści zdają się o tym zapominać.

Problem z realizacją kontaktów

Na początku można spróbować rozwiązać sprawę pokojową rozmową. Powinna odbyć się ona na neutralnym gruncie, w całkowitym opanowaniu, najlepiej pod nieobecność wspólnego dziecka. Jeśli rozmowy i podjęte próby okażą się nieskuteczne, warto poczynić kroki prawne i skierować odpowiedni wniosek do sądu rodzinnego.

Należy przygotować wniosek o egzekucję kontaktów, który należy skierować do sądu rejonowego, do wydziału rodzinnego i opiekuńczego. Wniosek taki można złożyć w sytuacji, kiedy jedno z rodziców ogranicza kontakty z dzieckiem, pomimo tego, że są sądownie przyznane, jak również wtedy, gdy jedno z rodziców narusza ten obowiązek. Opłata administracyjna za złożenie wniosku wynosi 40 złotych.

Skutkiem postępowania sądowego będzie nałożenie kary pieniężnej na stronę, która jest poszkodowana w danej sytuacji.

Kiedy jedno z rodziców utrudnia kontakty z dzieckiem

Wniosek o ograniczenie władzy

Jeśli jedno z rodziców podejmuje działania sprzeczne z dobrem dziecka, można wystąpić do sądu z wnioskiem o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Sąd stwierdzi, czy opieka nad dzieckiem faktycznie nosi znamiona nadużycia, po czym przychyli się do decyzji wnioskodawcy.

Inną możliwością jest złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Nadużywanie władzy rodzicielskiej przez jedno z rodziców można potraktować jako psychiczne znęcanie się nad dzieckiem – wszak to ono cierpi najbardziej, gdy wbrew swojej woli odseparowywane jest od jednego z rodziców wskutek umyślnego działania drugiego z nich. W takiej sytuacji niezbędne okazują się działania policji, co może niestety pozostawić trwały uraz na zdrowiu psychicznym dziecka.

Egzekwowanie praw rodzicielskich bywa trudne, lecz nie jest niemożliwe. Jeżeli powyższe kroki nie przyniosły rezultatów, można zdecydować się na ostateczne działania, jakimi są próby pozbawienia praw rodzicielskich jednego z rodziców. Jest to długa przeprawa sądowa, lecz jeśli ma korzystnie wpłynąć na komfort psychiczny dziecka i prawidłowe budowanie relacji rodzinnych, zdecydowanie warto przez nią przebrnąć.

Artykuł przygotowany we współpracy z Kancelaria Actio (adwokat kraków).