Pasza dla tuczników – wpływ na przyrost zwierząt i rentowność hodowli
Porady Jan Kuciński - 20-12-2022

Pasza dla tuczników – wpływ na przyrost zwierząt i rentowność hodowli

Efektywne zarządzanie wodą i paszą dla tuczników to kluczowy z elementów, jeżeli chodzi opłacalność hodowli. Dlaczego? Ciało świń w połowie składa się z wody, szacuje się zaś, że pasza stanowi ok. 70% kosztów tuczu. Warto więc poznawać i wdrażać sprawdzone sposoby gospodarowania paszą oraz wodą.

Wysokiej jakości pasza dla tuczników

Wybór wysokiej jakości surowców to kluczowa kwestia wpływająca na przyrost świń i opłacalność hodowli. pasza dla tuczników powinna pochodzić wyłącznie od sprawdzonych producentów, którzy są w stanie zagwarantować bezpieczeństwo żywności na każdym etapie magazynowania i dostarczania pasz. Jakościowa pasza umożliwia bowiem precyzyjne i zrównoważone żywienie dla podniesienia wydajności zwierząt, a więc skrócenia czasu ich przyrostów przy jednoczesnej optymalizacji ilości pobieranego pokarmu.

Pobór paszy przez trzodę chlewną

Opłacalna hodowla musi bazować na właściwe zaplanowanym programie żywieniowym. Ponieważ zakup paszy dla tuczników stanowi najwyższy z kosztów hodowli, racjonalne zarządzanie ma niebagatelny wpływ na uzyskiwane przez hodowców zyski. Równie ważne jest właściwe dawkowanie pokarmu odbywające się z uwzględnieniem wieku, wagi, zapotrzebowania na energię oraz planowanego przyrostu świń, co korzystanie z mieszanek zawierających wszystkie niezbędne składniki pokarmowe oraz stosowanie komponentów zachęcających zwierzęta do pobierania paszy.

Pasza dla tuczników – wpływ na przyrost zwierząt i rentowność hodowli

Pasza a zdrowie tuczników

Zapewnienie tucznikom właściwej ilości paszy pokrywającej zapotrzebowanie na niezbędne składniki odżywcze, witaminy i minerały to nie tylko kwestia istotna z punktu widzenia przyrostu tuczników, lecz także wpływająca na zdrowie zwierząt. Dlatego, wybierając paszę dla tuczników, pod uwagę należy wziąć jakość wchodzących w jej skład surowców, ale też bezpieczeństwo paszy. Źle przechowywana jest bowiem narażana na niekorzystne czynniki chemiczne, fizyczne, a także mikrobiologiczne, takie jak bakterie, drożdże, pleśń czy mikotoksyny. Ich pojawienie się negatywnie oddziałuje na jakość paszy, ale też może prowadzić do wystąpienia licznych chorób u spożywających je zwierząt. Z tego względu dobrze jest właściwie zaplanować proces przechowywania pasz, a także na bieżąco monitorować ich jakość.

Dostęp do wody

W hodowli trzody chlewnej nie można zaniedbywać kwestii dostępu świń do wody. Stanowi ona 50% ciała dorosłego osobnika. Zapotrzebowanie tuczników na wodę jest bowiem dwukrotnie wyższe niż zapotrzebowanie na pokarm, a świeża woda stanowi element konieczny do ich prawidłowego rozwoju i wzrostu. Co więcej woda jest niezbędna do regulacji temperatury, procesów trawienia i wydalania czy transportu składników pokarmowych. To niezwykle istotne, by zwierzętom zapewnić stały dostęp do czystej wody. Ta o niskiej jakości może szkodliwe odbijać się na ich zdrowiu. Stan wody powinien być zatem na bieżąco monitorowany. Poidła w chlewni powinny być rozmieszczone równomiernie, a ich liczba musi być wystarczająca. Co oczywiste, niezbędne jest też zadbanie o ich higienę.