Zmiany w prawie upadłościowym
Informacje PAP - 20-07-2020

Zmiany w prawie upadłościowym

Unia Europejska postanowiła wzmocnić współpracę podczas rozwiązywania problemów bankrutujących firm oraz skuteczniej stosować unijne przepisy w trakcie restrukturyzacji i zawarcia ugody. Taką decyzję podjęli ministrowie sprawiedliwości, którzy posiadają przynależność do krajów Unii Europejskiej. Plany dotyczące zmiany reguł prawa upadłościowego zostały przyjęte w Brukseli 4 grudnia 2014 r.

Na jakie zmiany postawiła Unia Europejska?

Zmiany, które zostały wprowadzone nie skupiają się tylko i wyłącznie na kwestiach upadłościowych jak miało to miejsce w poprzednich regulacjach prawnych. Obecnie do tej sfery zostały wpuszczone działania restrukturyzacyjne. Jest to znacząca modyfikacja dla takich krajów jak Polska czy Niemcy. Bywało tak, że przedsiębiorstwa Polski czy Niemiec musiały zostać zlikwidowane, w czasie gdy oddział tej samej firmy w innym kraju został poddany postępowaniu restrukturyzacyjnemu. Jest to szczególnie istotne dla naszego kraju, ponieważ w trakcie likwidacji musieliśmy się zmagać z dodatkowymi kosztami zarówno społecznymi jak i ekonomicznymi.

Dzięki temu, że zostało wprowadzone pojęcie „centrum interesu życiowego” to łatwiej będzie można wyznaczyć dane państwo członkowskie, które zobowiązane będzie do przeprowadzenia postępowania upadłościowego. Określa ona tylko i wyłącznie miejsce prowadzenia przez danego właściciela firmy lub lokalizację siedziby przedsiębiorstwa.

Zmiany w prawie upadłościowym

Jakie kroki poczyniła Polska?

Polski Minister Sprawiedliwości poparł ten projekt UE, gdyż usprawnia on przepisy, które wywoływały znaczną ilość wątpliwości w orzecznictwie oraz pomaga osądzić różne problemy w ich praktycznym zastosowaniu. Przykładem mogą być regulacje prawne, które określają główne miejsce, w którym działalność gospodarcza przedsiębiorcy ma być prowadzona. Rewizja jaka została dokonana wpływa także na unowocześnienie wielu rozwiązań instytucjonalnych. To, co wyróżnia te zmiany to wprowadzenie elektronicznego rejestru postępowań upadłościowych w Unii Europejskiej. Dzięki temu informacje na temat zadłużonych przedsiębiorców będą bardziej wiarygodne na terenie wszystkich państw członkowskich.