Czy posiadanie broni gazowej wymaga pozwolenia?
Porady Bartłomiej Mika - 15-07-2020

Czy posiadanie broni gazowej wymaga pozwolenia?

Pozwolenie na broń gazową jest obowiązkowe w sytuacji, w której zamierzamy zostać właścicielami broni palnej gazowej. Jak w każdej regule i w tej występuje wyjątek. Dotyczy on ręcznego miotacza gazu obezwładniającego. Jak zatem działania wdrożyć, by uzyskać takie pozwolenie?

Kwestie pozwolenia – jest wymagane czy też nie?

Zgodnie z Ustawą o broni i amunicji pozwolenie na broń palną gazową jest konieczne. Jak już wspominano wszystkie bronie go potrzebują, oprócz miotacza gazu obezwładniającego. Tylko on nie wymaga posiadania pozwolenia, ponieważ w nim nie dochodzi do spalania ładunku miotającego, służy on po prostu do rozpylenia gazu.

Pozwolenie na broń palną gazową jest obowiązkowe, ponieważ broń ta jest szkodliwym urządzeniem, mogącym stworzyć niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego, gdyż jest ona w stanie dokonać rażenia celów w dystansie. Pozwolenie to jest upoważnieniem do użytkowania i stosowania broni palnej gazowej w zgodzie z prawem w celu ochrony indywidualnej.

Czy posiadanie broni gazowej wymaga pozwolenia?

Pozwolenie na broń gazową

Jest to dokument, który pozwala w sposób legalny posiadać broń palną gazową. Uzyskanie pozwolenia wiąże się z pewną procedurą. Chodzi tutaj o zdanie egzaminu oraz uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 242 złotych. Egzamin to koszt 500 złotych. Ponadto, potrzebne są również inne dokumenty takie jak dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pozwolenie, orzeczenie lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza, orzeczenie psychologiczne oraz oryginały lub kopie dokumentów, które potwierdzają realne, stałe, ponadprzeciętne zagrożenia dla mienia, zdrowia lub życia. Przykładem mogą być orzeczenia sądów lub zawiadomienia o wszczęciu  karnych postępowań. Jak widać pozwolenie na broń gazową łączy się z taką samą procedurą jak ma to miejsce podczas starania się o pozwolenie broń palną bojową. W tym i w tym przypadku wiąże się to z dość dużymi wydatkami. Mimo wszystko osoby, które uzyskały takie pozwolenie są chronione tym, że zakupiona przez nich broń służy tylko i wyłącznie w celu ochrony osobistej.