Otuliny nadlewu – do czego służą?
Porady Kamila Nawrocka - 28-10-2020

Otuliny nadlewu – do czego służą?

Nadlewy są potrzebne w przemyśle i służą do wykonywania części z metalu. Pozwalają również z ciekłego metalu uzyskać inny materiał. Jest to nazwa do masywnych części odlewu, w których jest skupiona jama skurczowa. Powstaje ona podczas krzepnięcia stopu. Nadlewy są również potrzebne do gromadzenia się zanieczyszczeń stopu odlewniczego, ale również tam gromadzone są zanieczyszczenia, które powstają w skutek erozji formy. Jest to dość częste, ponieważ forma może ulec erozji podczas wlewania w nią bardzo gorących stopów metalu. Dzięki nadlewom nie powstają wady typu skurczowego. Również dzięki nim rzadziej zdarzają się w odlewach takie wady, jak pogrubienia ścianek. Nie powstają przez to wtórne jamy skurczowe, zwłaszcza w miejscach utrudnionego zasilania.

Otuliny nadlewu – do czego służą?

Do czego używane otuliny nadlewu?

Otuliny nadlewuotuliny nadlewu, nazywane również otulinami izolacyjnymi, wykonane są z masy glinowo-krzemianowej. Służą one do zasilania form odlewniczych, które są potrzebne do odlewania żeliwa, staliwa, ale również innych metali nieżelaznych.

Takie otuliny musza być wykonane z surowców chemicznie czystych ze spoiwem organicznym, ale również nie mogą być szkodliwe dla zdrowia i otoczenia. Nie posiadają również związków fluoru. Chodzi o to, by nadlewy nie mogły wchodzić w reakcję z metalami żelazistymi i nieżelaznymi.

Otuliny glinowo-krzemianowe mają bardzo dobrą izolację termiczną. Dzięki temu znacznie wydłuża się czas krzepnięcia zasilaczy. Nadlew ma tym samym mniejszą objętość, co daje nam znaczne zwiększenie uzysku. W porównaniu z zasilaczami naturalnymi, czas krzepnięcia jest dłuższy.

Istnieją nadlewy izotermiczne oraz egzotermiczne, także stożkowe, w trzech rozmiarach, w zależności od wielkości odlewu. Rozmiary oznaczone są za pomocą symboli: ZS0, ZS1, ZS2 i Z3.

Gdzie mogą być stosowane otuliny nadlewu?

Otuliny nadlewu nie muszą być stosowane wyłącznie w dużych zakładach produkcyjnych. Można używać ich zarówno w zakładach, które są nastawione na produkcję seryjną, jak również w produkcji na mniejszą skalę. W mniejszych zakładach niektóre elementy formowane są ręcznie. Otuliny nadlewu są możliwe do wykorzystania zarówno w produkcji zautomatyzowanej, jak i ręcznej. Posiadają one dobrze dobrany trzpień, dzięki czemu zasilacz jest umiejscowiony w takim punkcie, by mógł prawidłowo działać, bez względu na powierzchnię kontaktu. W otulinach najważniejszy jest moduł krzepnięcia, który wpływa na szczelność nadlewu.

Wielu producentów stosuje otuliny nadlewu, ponieważ są one korzystne z ekonomicznego punktu widzenia. Należ jednak wybrać ich odpowiednią grubość. Jest ona uzależniona od modułu nadlewu, ale również parametrów technicznych danej otuliny. Uzysk ciekłego metalu jest ważny, dlatego powinno się zwrócić uwagę również na zasilanie. Często otuliny posiadają dwa rodzaje materiału izolacyjnego. Oddzielają one metal ciekły od materiału, który chcemy uzyskać. Wybór lepszej jakości otuliny sprawia, że możemy uzyskać lepszy materiał, co wpływa na całą produkcję.