Zalecenia dla zakładów pracy w związku z epidemią koronawirusa
Zdrowie Aneta Jamroży - 26-05-2020

Zalecenia dla zakładów pracy w związku z epidemią koronawirusa

Rozprzestrzeniający się koronawirus wymusił na zakładach pracy wdrożenie wielu zmian. Wszystkie wymagały konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarnym, gdyż najważniejsze zasady bezpieczeństwa muszą być przestrzegane.

Zalecenia dla zakładów pracy w związku z epidemią koronawirusa

Główne zalecenia dla zakładów pracy

Najważniejszym punktem jest zachowanie bezpiecznej odległości między rozmówcami i współpracownikami. Rekomendowana jest odległość do około 1,5 metra. Każdy zakład pracy powinien również zapewnić możliwość regularnego mycia rąk z użyciem mydła i ich dezynfekcji. Zawartość alkoholu w preparatach dezynfekujących powinna wynosić minimalnie 60%. Wszelkie dozowniki z płynami antybakteryjnymi powinny być umieszczone w ogólnodostępnych miejscach, ponadto wymagane jest ich bieżące uzupełnianie. Przydatne okażą się również ilustrowane instrukcje efektywnego mycia rąk, mile widziane są także szkolenia dla pracowników w tym zakresie. Dezynfekcji powinny podlegać wszystkie przedmioty w firmie: stoły, klamki, krzesełka, klawiatury, włączniki świateł, telefony i poręcze. Kierownicy poszczególnych działów mają ponadto obowiązek przestrzegać przed dotykaniem twarzy, ust, nosa i oczu, by nie roznosić ewentualnych bakterii. Rekomendowana jest również praca zdalna, zwłaszcza dla osób, które w niedawno wróciły z terenów najbardziej dotkniętych koronawirusem.

Sposób postępowania dla osób powracających z obszarów, w których występuje duży wskaźnik zachorowań

W tym zakresie wyróżnia się dwa kryteria: kliniczne i epidemiologiczne. Do pierwszej grupy zaliczają się osoby, u których zauważa się niepokojące objawy zakażenia, czyli gorączka, kaszel i duszności. Natomiast kryterium epidemiologiczne obejmuje każdą osobę, która w ostatnich 14-dniach:

- przebywała w miejscu, gdzie wystąpiło wiele zakażeń na COVID-19,

- utrzymywała bliskie kontakty z osobą, która otrzymała pozytywny wynik testu,

- pracowała lub przebywała w szpitalu, czy przychodni, w których zajmowano się zakażonymi koronawirusem.

W powyższych przypadkach każdorazowo należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną i zgłosić się do miejscowego oddziału zakaźnego. Następnie należy oczekiwać na dalsze instrukcje od właściwego personelu.