Płaca minimalna w 2023 roku
Informacje Sławomir Sochaj - 29-10-2022

Płaca minimalna w 2023 roku

Z uwagi na fakt, że polski rząd przyjął rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia zostaną podwyższone dwukrotnie w nadchodzącym roku. Pierwsza podwyżka planowana jest na styczeń, a druga na lipiec 2023 roku. Powodem są przepisy, zgodnie z którymi w przypadku wskaźnika inflacji przekraczającego 5%, w roku następnym muszą zostać dwa terminy podwyżki wynagrodzenia minimalnego.

Kwoty wynagrodzeń w 2023 roku

Osoby pracujące na etacie interesują oczywiście konkretne kwoty. Z dniem 1 stycznia 2023 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia osiągnie kwotę 3.490 złotych brutto, natomiast 1 lipca kwota ta wzrośnie do 3.600 brutto. Są to podwyżki o odpowiednio 480 i 590 złotych porównując te wartości do obecnie obowiązujących. Zmiany dotyczą również stawek godzinowych dla umów cywilnoprawnych. W styczniu wzrośnie ona do 22,80 brutto, a od 1 lipca o 23,50 złotych. Ostateczny wzrost wyniesie zatem 3,80 złotych. Wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia idzie w parze z podniesieniem stawek innych świadczeń dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Płaca minimalna w 2023 roku

Jakich świadczeń będą dotyczyły podwyżki?

W nadchodzącym roku wzrostowi ulegną również stawki innych świadczeń z tytułu wykonywania pracy. Chodzi między innymi o wynagrodzenie za czas postoju, czy dodatek za pracę wykonywaną w godzinach nocnych. Wprowadzone zmiany będą ponadto dotyczyły kwoty wynagrodzenia wolnej od potrąceń, minimalnego odszkodowania dla pracownika za naruszenie wobec niego zasady równego traktowania, czy stosowania mobbingu. To jednak nie koniec, ponieważ zostanie zauważony też wpływ na kwoty maksymalnych odpraw pieniężnych z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niezależnych od pracownika. Wyższe wynagrodzenie z pewnością cieszy każdego, w przyszłym roku otrzyma je aż blisko 3 miliony ludzi świadczących pracę na różnych stanowiskach. Taki ruch jest konieczny, choćby ze względu na galopującą inflację, może poza tym poprawić komfort życia wielu ludzi i sprawić, że podwyżki cen żywności będą mniej odczuwalne.