Jak odrzucić zadłużony spadek?
Porady Aneta Jamroży - 14-05-2020

Jak odrzucić zadłużony spadek?

Co roku wiele osób pozostawia po sobie niespłacone kredyty i pożyczki. Jeżeli nie chcemy odziedziczyć niechcianych długów spadkowych musimy w określonym terminie odrzucić spadek. Pamiętajmy również, że odrzucenie spadku to, co innego niż zrzeczenie się dziedziczenia.

Zrzeczenie się dziedziczenia, a odrzucenie spadku – podstawowe różnice.

Jeżeli z jakiś przyczyn nie chcemy dziedziczy spadku po kimś z naszych bliskich to jeszcze za życia danej osoby możemy zrzec się dziedziczenia. W takiej sytuacji spadkodawca i spadkobiorca muszą podpisać odpowiednią umowę sporządzoną przez notariusza. Wówczas po śmierci spadkodawcy taki spadkobiorca traktowany jest tak samo jak osoba, która nie dożyła otwarcia spadku, a majątek, który miałby odziedziczyć przypada pozostałym spadkobiorcom. Jeżeli za życia spadkodawcy nie podpiszemy takiej umowy to po jego śmierci możemy dokonać tak zwanego odrzucenia spadku. Na dokonanie tego typu czynności mamy ściśle określony czas, który wynosi 6 miesięcy. Co ważne czas ten liczy się od momentu, w którym dowiedzieliśmy się o śmierci danej osoby.

Jak odrzucić zadłużony spadek?

W jaki sposób należy odrzucić spadek?

Jeżeli chcemy odrzucić zadłużony spadek mamy do wyboru dwie możliwości. Pierwszą z nich jest złożenie odpowiedniego oświadczenia u notariusza, drugą odrzucenie spadku w sądzie rejonowym właściwym dla naszego miejsca zamieszkania. Jeżeli w danym terminie nie złożymy właściwego oświadczenia oznacza to, że przyjmujemy spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Jeżeli chodzi o odrzucenie spadku u notariusza to wymaga ono formy aktu notarialnego, jest to zdecydowanie szybszy, ale przy tym i droższy sposób. Natomiast, jeżeli zdecydujemy się na odrzucenie spadku za pomocą sądu musimy liczyć się z tym, że na wyznaczenie terminu posiedzenia możemy czekać nawet kilka tygodni. Bez względu na to jakie rozwiązanie wybierzemy pamiętajmy o jednym, warto zachować dokument potwierdzający odrzucenie spadku. Takie potwierdzenie z pewnością przyda się w przyszłości na wypadek ewentualnych rozmów z wierzycielami spadkodawcy.